Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải Toán 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12 - VietJack ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12 - loigiaihay Ôn tập cuối năm - Hình học 12 - Hoc247 giải bài tập hình học 12 sgk, giải bài tập hình học sách giáo khoa lớp 12, giải bài tập hình học 12 chương 3, ôn tập cuối năm đại số 12, giải bài tập ôn tập cuối năm giải tích 12, giải bài tập hình học 12 ôn tập cuối năm, giai bai tap hinh hoc 12 chuong 2, giai bai tap hinh hoc 12 on tap cuoi nam

Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F', O và O' là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy, mặt phẳng (P) đi qua trung điểm của OO' và cắt các cạnh bên cúa lăng trụ. Chứng minh rằng (P) chia lăng trụ đã cho thành hai đa diện có thể tích bằng nhau.

Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B'C' và C'D'. Mặt phẳng (AEF) chia khối lập phương đó thành hai khối đa diện (H) và (H') trong đó (H) là khối đa diện chứa đỉnh A'. Tính thể tích của (H).

Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) và đỉnh I đều thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S). Gọi h là chiều cao của hình nón đó.

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1 ; 2 ;-1), B(7 ; -2 ; 3)

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết rằng AC = AD = 4 cm, AB = 3 cm, BC = 5 cm. a) Tính thể tích tứ diện ABCD.

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x2 + y2 + z2 = 4a2 (a>0). a) Tính diện tích mặt cầu (S) và thể tích của khối cầu tương ứng.

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 và d2 có phương trình.

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2), C(4 ; -1; 1), D(3 ; 0 ;3). a) Chứng minh rằng A, B, C, D không đồng phẳng.

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1). a) Chứng minh rằng các đường thẳng AB, AC, AD vuông góc với nhau từng đôi một. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d.a) Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α).