Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải Toán 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12 - VietJack ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12 - loigiaihay Ôn tập cuối năm - Giải tích 12 - Hoc247 giải bài tập ôn tập cuối năm hình học 12, câu hỏi ôn tập cuối năm giải tích 12, giai bai tap giai tich 12 chuong 1, ôn tập cuối năm lớp 6, giai bai tap toan 12 trang 145, giáo án ôn tập cuối năm giải tích 12, giải bài tập giải tích 12 cơ bản ôn tập cuối năm, giải bài tập ôn tập cuối năm giải tích 12 nâng cao

Chứng tỏ rằng phương trình f(x)= 0 luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số khi a = 0

Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1)

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các điểm có tung độ bằng 1

Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ a ≠ -1

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Giải các phương trình sau:

Giải các bất phương trình sau