Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - Loigiaihay Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11 Cơ Bản - Sách Toán Giải bài tập toán Đại số lớp 11 : Ôn tập cuối năm giải bài tập ôn tập cuối năm đại số 11, giải ôn tập cuối năm toán đại số 11, ôn tập cuối năm toán 11 đại số, giải bài tập toán 11 đại số, giải bài tập ôn tập cuối năm hình học 11, giải bài tập toán 11 nâng cao, ôn tập cuối năm toán đại 11, giải bài tập toán 11 hình học

Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và giá trị của từng hàm số đó.

Chứng minh rằng: cos 2(x + k π) = cos 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị (C) của hàm số y = cos2x.

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx

Nêu cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình dạng:

Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.

Viết công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử, công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử. Cho ví dụ.

Viết công thức nhị thức Niu-tơn

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Nêu rõ các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học và cho ví dụ.

Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.