Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10 - loigiaihay GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN - Booktoan Giải bài tập đại số 10 cơ bản Ôn tập cuối năm | Sách toán online giải bài tập toán 10 đại số ôn tập chương 6, bài 8 trang 161 sgk đại số 10, ôn tập cuối năm toán đại số 10, giải bài tập toán 10 hình học, ôn tập cuối năm toán đại 10, giải bài tập toán 10 nâng cao, bài 7 trang 161 sgk đại số 10, bài tập ôn tập cuối năm toán 10

Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.

Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó để giải bất phương trình sau:

Áp dụng quy tắc đó, hãy xác định giá trị của m để tam thức sau luôn luôn âm:

Nêu các tính chất của bất đẳng thức

Nêu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ:

Tìm tập xác định A của hàm số f(x)

Chứng minh rằng với mọi giá trị m≠0 phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m.

Chứng minh các bất đẳng thức: