Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a)   Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b)   Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

M: Kiểu câu "Ai làm gì ?"

Thành phần câu Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai ?, Cái gì ?, Con gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

-  Danh từ, cụm danh từ

-  Đại từ

Động từ, cụm động từ

 

Trả lời:

* Bài tập 1

Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng theo sự hướng dẫn của thầy cô.

*  Bài tập 2

Kiểu câu “Ai thế nào?” - Kiểu câu “Ai là gì?”

Thành phần câu - Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai (cái gì, con gỉ)?

Thế nào?

Cấu tạo

- Danh từ, cụm danh từ

- Đại từ

- Tính từ, cụm tính từ

-  Động từ, cụm động từ

Câu hỏi

- Ai (cái gì, con gì)?

- Là gì (là ai, là con gì?)

Cấu tạo

- Danh từ, cụm danh từ

- Danh từ, cụm danh từ