Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số - Loigiaihay Chương IV. Biểu thức đại số - Toán 7 - Loigiaihay Ôn tập chương IV - VietJack ôn tập chương iv đại số 7 câu hỏi ôn tập, câu hỏi ôn tập chương 4 toán 7, giải toán 7 ôn tập chương 4 đại số, bài tập chương 4 đại số 7 violet, on tap chuong 4 toan 7 tap 2, giai cau hoi on tap chuong 4 toan 7, ôn tập chương 4 đại số 7 trang 49, bài 62 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?

Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau: a)Biểu thức đó là đơn thức.

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền kết quả vào bảng sau (giả thiết bể đủ lớn để chứa nước)?

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

Cho đa thức: a)Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đơn thức x^2y sao cho tại x = -1 và y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10.