Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ôn tập Chương III. Thống kê - Đại số 7 - Thư viện Bài giảng điện tử Ôn tập chương III: Thống kê - loigiaihay Chương III. Thống kê - Toán 7 - loigiaihay bài tập chương thống kê lớp 7, chương 3 thống kê lớp 7 violet, chuyên đề thống kê lớp 7, bài tập ôn tập chương 3 đại số 7, bài tập nâng cao chương thống kê lớp 7, bài tập thống kê lớp 7 violet, đề kiểm tra chương thống kê lớp 7, bài tập toán 7 chương 4

Điều tra năng suất lúc xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào. Người ta điều tra lập được bảng 28: a)Lập bảng “tần số”...

Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.