Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

t toán 7 quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, tính chất các đường đồng quy trong tam giác, bài tập quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, ôn tập chương 3 hình học 7 tập 2, chuyên đề quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, đề cương ôn tập chương 3 hình học 7, bài tập về các đường đồng quy trong tam giác, ôn tập chương 3 hình học 7 phần bài tập

Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho đúng :

Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này.

Hãy ghét đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng

a)Hãy nêu tích chất của trọng tâm của một tam giác ; các cách xác định trọng tâm. b)Bạn Nam nói : Có thể vẽ được một tam giác có trọng tâm ở bên ngoài tam giác. Bạn Nam nói đúng hay sai ? Tại sao ?

Những tam giác nào có ít nhất một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác, đường trung trực, đường cao ?

Những tam giác nào có trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh ?

Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đoạn thẳng AD, AE.

Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. Chứng minh rằng: Nếu MN < MP thì HN < HP