Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương II. Hàm số và đồ thị - Toán 7 - Loigiaihay Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7 - Loigiaihay Chương II. Hàm số và đồ thị - Toán 7 - Trang 3 - Loigiaihay đồ thị hàm số y=ax lớp 7, bài tập đồ thị hàm số lớp 7, chuyên đề hàm số và đồ thị lớp 7, luyện tập hàm số lớp 7, bài tập hàm số lớp 7, lý thuyết hàm số lớp 7, các bài toán nâng cao về hàm số lớp 7, bài tập toán đại số lớp 7 chương 2

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 g/cm3 và của chì là 11,3 g/cm3?

Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 32.

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3;5); B(3;-1); C(-5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu thị một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị hai mươi ki lô mét).

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số:

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

Đố : Xem hình 33, đố em biết được : a)Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường, là suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dưỡng nặng, là suy dinh dưỡng rất nặng ?