Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng VI - X.

Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng VI - X, tập trung ở vùng núi phía Bắc. Ở miền Trung, vào các tháng X - XII lũ quét cũng xảy ra ở nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Nam Trung Bộ.