Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?

Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?

Trả lời:

Bướm cải đẻ trứng mặt sau của lá rau cải (hình 1). Trứng nở thành sâu. Hình 2a, b, c, d cho thấy sâu càng lớn càng ăn nhiều lá rau  và gây thiệt hại nhất