Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành.

Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.