Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc Bắc thuộc – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở c chiến thắng bạch đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ, khởi nghĩa hai bà trưng, dưới ách đô hộ của nhà đường nước ta có gì thay đổi

Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc