Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sử 7-Bài 13 :NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỶ XIII. NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Trần – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở Hành chính Đại Việt thời Trần – Wikipedia tiếng Việt lịch sử nhà trần, em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời trần, nhà hồ, nhà trần thành lập, các đời vua nhà lý, nhà trần thành lập trong hoàn cảnh nào, tài liệu lịch sử nhà trần, hà đê sứ là chức quan gì

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều

Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước ?

Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê ?

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

"Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng...".

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào ?

Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?