Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Nguyễn đã không ngăn chặn được sự phát triển của tệ tham quan ô lại.

- Nhà Nguyễn đã không ngăn chặn được sự phát triển của tệ tham quan ô lại. "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan".
- Ở nông thôn, địa chủ cường hào ra sức hoành hành, ức hiếp nhân dân, như lời tâu của Nguyễn Công Trứ với vua : "Cái hại quan là 1,2 phần, còn cái hại cường hào đến 8,9 phần".
- Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Có năm bão lụt lớn làm đổ hàng vạn nhà dân, hàng nghìn người chết. Có năm nạn dịch lan tràn làm hàng chục nghìn người chết.