Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị quân đội phát xít chiếm đóng. Năm 1944, sản xuất công nghiệp của Pháp giảm 38%, I-ta-li-a giảm khoảng 30 %, đến tháng 6-1945 nước Anh nợ tới 21 tỉ bảng Anh.
- Sau chiến tranh, để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục nền kinh tế, năm 1948, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế của Mĩ (theo kế hoạch Mác-san) với tổng số tiền là 17 tỉ USD. Kinh tế Tây Âu được phục hồi nhanh chóng.
- Về đối nội : giai cấp tư sản cầm quyền các nước Tây Âu đều thực hiện chính sách thu hẹp các quyền tự do dân chủ, xoá bỏ các cải cách tiến bộ đã thực hiện trước đây, ngăn cản phong trào đấu tranh của quần chúng...
- Về đối ngoại : sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây : Hà Lan quay trở lại xâm lược In-đô-nê-xia. Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam...
Các nước Tây Âu tham gia vào khối quân sự NATO do Mĩ lập ra để chống lại Liên Xô và các nước XHCN, làm cho tình hình châu Âu trở nên căng thẳng.