Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những lí do ra đời nhà nước thời Hùng Vương: Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư.

Những lí do ra đời nhà nước thời Hùng Vương:
- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc.
- Do yêu cầu bảo vệ sản xuất vùng các sông lớn.
- Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.
- Mở rộng giao lưu và tự vệ.