Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). - toán 8 - Loigiaihay Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). (Phần 1) - Toán 8 - Loigiaihay Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) « Giải toán lớp 8 tập 1 những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 violet, 7 hằng đẳng thức đáng nhớ bằng lời, hằng đẳng thức đáng nhớ mở rộng, phát biểu hằng đẳng thức bằng lời, toán 8 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ, bài tập về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, những hằng đẳng thức đáng nhớ nâng cao, chuyên đề những hằng đẳng thức đáng nhớ

Rút gọn các biểu thức sau:

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Sách Toán 8 - bài 33 trang 16 - Tính: a) (2 + xy)2; b) (5 – 3x)2

Rút gọn các biểu thực sau:

Tính giá trị của biểu thức:

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho

Chứng minh các đẳng thức sau: