Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người Những câu hát về tình yêu QHĐNCN - Thư viện Bài giảng điện tử ca dao dân ca về tình yêu quê hương đất nước, những câu ca dao tục ngữ về lòng yêu nước, những câu ca dao về tình yêu quê hương đất nước lớp 7, tục ngữ về tình yêu quê hương đất nước, những câu hát than thân, thơ về tình yêu quê hương đất nước, tục ngữ về quê hương, những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người lớp 7

Điền các tiếng láy để tạo thành từ láy:

Nhận xét của em về cảnh trí xứ Huế và cách tả cảnh trong bài 3. Em hãy phân tích đại từ “ai” và chỉ ra những tình cảm ẩn chứa trong lời mời, lời nhắn gửi: “Ai vô xứ Huế thì vô...”

Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca? Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

Để tạo lập một văn bản thì phải có bố cục (cũng như muốn xây nhà thì phải có bản thiết kế). Và bố cục của văn bản phải được thể hiện dưới dạng một dàn bài. Dàn bài là một bản kế hoạch chứ chưa là bản thân văn bản.