Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn

Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn gồm 5 nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin

Cả 5 nguyên tố trên đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí hiếm. Chúng được gọi là halogen.

Atatin không gặp trong tự nhiên. Nó điều chế  nhãn tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Atatin được nghiên cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ 

a