Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Trả lời:

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ 30 độ C