Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đe doạ trực tiếp đời sống nhân dân

Trả lời:

Đe doạ trực tiếp đời sống nhân dân
Môi trường bị ảnh hưởng, suy thoái
Kinh tế quốc gia giảm sút
Mất ổn định chính trị quốc gia, khu vực và thế giới