Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5 ụm.

Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5 ụm, được bao bọc bởi lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con (hình 8.1). Trên màng nhân thường có nhiều lỗ nhỏ.