Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhân, chia số hữu tỉ - Toán 7 - loigiaihay Bài 11,12,13,14,15,16 trang 12 toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ Đại số lớp 7 - Bài giảng 3. Nhân chia số hữu tỉ - YouTube nhân , chia số hữu tỉ lớp 7 violet, bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1, bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7, các dạng bài tập về số hữu tỉ, bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1, bai 11 trang 14 sgk toan 7 tap 2, toán lớp 7 bài 4 giá trị tuyệt đối, bài 13 trang 15 sgk toán 7 tập 2

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Bài 11 tính: a) -2/7 . 21/8; b) 0,24 . -15/4

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Tính -3/4 . 12/-5 (-25/6).

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

Em hãy tìm cách " nối" các số ở những chiếc là bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

Tính: (-2/3 + 3/7) : 4/5 + (-1/3 + 4/7) : 4/5.