Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Câu 3. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?

Để trả lời câu hỏi này, cần liên hệ với bài 24, SGK, lần lượt trình bày các sự kiện như :
Sau khi đánh bại Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã làm gì (tổ chức bộ máy quan lại ở triều đình và các địa phương, xưng vương, xưng hoàng đế) kết hợp với vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước của Gia Long, đối chiếu với tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê, Mạc để trả lời câu hỏi.