Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào ?

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào ?

Dựa vào mục 1, SGK để trả lời. Nêu rõ việc Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy quân đội, tiến đánh Cham-pa. đặc biệt là chủ động tiến công châu Ung, châu Khâm và châu Liêm để tự vệ với phương châm "ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc".