Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước - Loigiaihay bài giảng lịch sử 4 bài 17 nhà hậu lê và việc tổ chức quản lí đất nước Bài: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước - Giáo Án Điện Tử nhà hậu lê đã làm gì để quản lý đất nước, bài tập lịch sử lớp 4 bài 17, nhà hậu lê đã làm gì để tổ chức quản lý đất nước, bộ máy nhà nước thời hậu lê, giai vo bai tap lich su lop 4 bai 17, những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua, nha hau le da lam gi de khuyen khich hoc tap, giải bài tập lịch sử lớp 4

Vua có uy quyền tuyệt đối.

Việc tổ chức quản lí đất nước ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông (1460 -1497).

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?