Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự tăng bức xạ Mặt Trời đồng thời với sự giảm sút.

Sự tăng bức xạ Mặt Trời đồng thời với sự giảm sút ảnh hưởng của các khối khí lạnh về phía nam là nguyên nhân tạo nên sự phân hóa khí hậu (ranh giới là dãy Bạch Mã). Sự phân hóa khí hậu là nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo Bắc-Nam.

Các bài học nên tham khảo