Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

Trả lời:

+ Trồng mía bằng cách đặt ngọn nằm dọc rãnh sâu bên luống. Dùng tro, trấu để lấp ngọn lại (hình 1b).

+ Một thời gian thành những khóm mía (hình 1c).