Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nghiệm của đa thức một biến - Toán 7 - Loigiaihay [Toán 7] Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến [6/3/2016] - YouTube Đại số lớp 7 - Bài giảng 9. Nghiệm của đa thức một biến - YouTube chuyên đề nghiệm của đa thức một biến, bài tập về nghiệm của đa thức một biến, cách tìm nghiệm của đa thức lớp 7, soạn bài nghiệm của đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến violet, giáo án nghiệm của đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến là gì, on tap chuong 4 toan 7

Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

Tìm nghiệm của đa thức

Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1".