Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh.

Dựa vào mục 2.d  phần Kiến thức cơ bản để trả lời.