Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu vai trò của chất xơ

Nêu vai trò của chất xơ.

Trả lời:

Chất xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá bằng việc tạo thành phân giúp cơ thể thải được các chất cặn bã ra ngoài.