Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể

Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể.

Trả lời:

Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.