Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thủ đô của Lào, Campuchi, Trung Quốc là

Nêu thủ đô của Lào, Campuchia, Trung Quốc.

GỢI Ý LÀM BÀI

Thủ đô của Lào, Campuchia, Trung Quốc là:

- Lào: Viêng Chăn

- Campuchia: Phnôm Pêng

- Trung Quốc: Bắc Kinh