Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Trả lời:

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà, ta thấy quả bóng lại nẩy lên.