Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sau khi học xong bài này, học sinh phải : Xác định được các kì khác nhau của nguyên phân dưới kính hiển vi.

Sau khi học xong bài này, học sinh phải :
- Xác định được các kì khác nhau của nguyên phân dưới kính hiển vi.
- Vẽ được các tế bào ở các kì của nguyên phân quan sát được dưới kính hiển vi.
- Rèn luyện được kĩ năng quan sát tiêu bản trên kính hiển vi.