Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lời bài thơ Mùa Thu Của Em (Quang Huy) - TKaraoke Bài thơ: Mùa thu của em (Quang Huy - Nguyễn Quang Huy) - Thi Viện Mùa thu của em, tiếng việt, thuan mai, tiếng việt lớp 3 - YouTube cảm thụ bài thơ mùa thu của em, bài giảng mùa thu của em, mùa thu của em tiếng việt lớp 3, bài hát mùa thu của em, cam thu van hoc bai tho mua thu cua em, cảm thụ văn học bài mùa thu của em, cam nhan bai tho mua thu cua em, cam thu bai tho mua thu cua em

1. Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ? Trả lời : Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu : sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới.

1. Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau. 2. Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên, 3. Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau.