Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số oxit quan trọng. - loigiaihay Lý thuyết Một số oxit quan trọng. - loigiaihay Một số oxit quan trọng - VietJack giải bài tập hóa 9 một số axit quan trọng, một số axit quan trọng sbt, một số oxit quan trọng violet, một số oxit quan trọng canxi oxit, giải bài tập hóa 9 bài 3, canxi oxit hút ẩm, bài 2 trang 9 sgk hóa 9, bài 2 trang 11 sgk hóa 9

Bằng phương pháp hóa học nào

Hãy nhận biết từng chất trong

200ml dung dịch HCl

Biết 2,24 lít khí

Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

Hãy nhận biết từng chất

Có những khí ẩm

4. Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

Khí lưu huỳnh đioxit