Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Toán 7 - Loigiaihay §2. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ THUẬN | Học Để Thi Toán lớp 7, Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - YouTube một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, luyện tập một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, chuyên đề đại lượng tỉ lệ thuận lớp 7, chuyên đề bài toán tỉ lệ thuận, các dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận, bài 7 trang 56 sgk toán 7 tập 2, đại lượng tỉ lệ thuận lop 7, cách giải các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7

Bài 5. Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Bài 6. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

Bài 7. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg, còn vân bảo cần 3,25kg. Theo em ai đúng, vì sao?

Bài 8. Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm só 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh.

Bài 9. Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm , đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13.

Bài 10. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45 cm. Tính các cạnh của tam giác đó

Bài 11. Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng?