Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài một người chính trực - loigiaihay Đọc kĩ bài “Một người chính trực" rồi trả lời các câu hỏi sau Tập đọc - Bài: Một người chính trực - Bài Giảng Mẫu câu chuyện một người chính trực, kể lại câu chuyện một người chính trực, giáo án một người chính trực, bai van mot nguoi chinh truc, soạn bài một người chính trực, phim những người chính trực, người chính trực là gì, những tấm gương chính trực

Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Câu 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Câu 1. Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu... đến nhận mặt ông cha của mình.) Câu 2. a) Điền vào ô trống tiếng có âm đầu là r, d hay gi?

Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau ?

Câu 1. Hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa , Câu 2. Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây

Câu 1. Dựa vào câu chuyện đã được nghe cô giáo (thầy giáo) kể, trả lời câu hỏi, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 3. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Tôi là Tô Hiến Thành, giữ chức quan đứng đầu triều đình nhà Lý. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất.

Tô Hiến Thành là vị quan to đầu triều dưới thời vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông nổi tiếng là người chính trực.

Tô Hiến Thành là một vị quan to, đứng đầu triều, như một Tể tướng của triều Lý. Ông rất tài giỏi, quyền uy nghiêng nước, nhưng rất chính trực, liêm khiết.