Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nỗi đau của môi trường.

Đặt tên (phải nêu được vấn đề môi trường đang là sự bức xúc của toàn xã hội)

Ví dụ: Tiếng kêu cứu của môi trường Hoặc Hãy dừng tay... Vì. môi trường

Bài văn: “Nỗi đau của môi trường”

Nội dung

Nêu vấn đề nghị luận: Bảo vệ môi trường.

Thực tế: nhiều người chưa có ý thức bảo vệ môi trường

Tác hại

Ô nhiễm môi trường làm hại đến sự sống.

Ô nhiễm môi trường làm cảnh quan bị ảnh hưởng (vẻ đẹp)

Đánh giá

Những việc làm đó là thiếu ý thức với vấn đề bảo vệ môi trường + Chưa có trách nhiệm với cộng đồng.

Phải lên án, phê phán.                                      

Hướng giải quyết

Rèn cho mình ý thức bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền cho mọi người cùng làm theo.

Đây là vấn đề cấp bách của toàn xã hội.

Hình thức

Bài đủ ba phần: mạch lạc, liên kết.

Phải có luận điểm, luận cứ rõ ràng.

Phải có lập luận xác đáng.

Các bài học nên tham khảo