Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài mở đầu , Sinh học 8 - YouTube BÀI HỌC MỞ ĐẦU SINH HỌC 8 Ở NHÀ - YouTube Bài mở đầu (sinh học 8) soạn sinh học lớp 8 bài 1 bài mở đầu, sinh hoc 8 bai 2

Nhiệm vụ của sinh học: Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn sau :

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu \\/ vào □ cho ý trả lời đúng)

Câu 1.Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.Câu 2.Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?