Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu.

Miền Bắc đã đạt được những  thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ?

Trả lời:

- Hoàn thành cải cách ruộng đất

+ Trong hơn 2 năm (1954 - 1956), miền Bắc tiến hành tiếp đợt 6 giảm tô và 4 đợt cải cách ruộng đất.

+ Kết quả : 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ được chia cho 2 triệu hộ nông dàn. Khẩu hiệu "người cày có ruộng" đã trở thành hiện thực.

+ Sau cải cách, bộ mặt nồng thôn miền Bắc có nhiều thay đổi, khối liên minh công nông được củng cố

- Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chién tranh 

+ Trong nông nghiệp, nông dân hăng hái khẩn hoang, phục hoá... Cuối năm 1957, sản lượng lương thực đạt gần 4 triệu tấn, nạn đói có tính chất kinh niên ở miền Bấc căn bản được giải quyết.

+ Trong công nghiệp, đã khôi phục và mở rộng hầu hết các nhà máy, xí nghiệp bị phá hỏng, xây dựng thêm một số nhà máy mới.

+ Các ngành thủ công nghiệp, thương nghiệp nhanh chóng được khôi phục, bảo đảm cung cấp nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.

+ Ngoại thương tập trung vào nhà nước, đã đặt quan hệ buôn bán với 27 nước.

+ Trong giao thông vận tải, đã khôi phục tuyến đường sắt, sửa chữa và làm mới đường ốtô, đường hàng không quốc tế được khai thông.

+ Văn hoá, giáo dục, y tế được đẩy mạnh, hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm xây dựng.

- Cải tạo quan hệ sản xuất :

+ Trong 3 năm (1958 - 1960), miền Bắc lấy cải tạo quan hê sản xuất làm trọng tâm cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiêp nhỏ, công thương nghiệp tư bản tư doanh, khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp.

+ Trong phong trào vận động xây dựng hợp tác xã, đến cuối năm 1960, có trên 85% hộ nông dân với 70% ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp.

+ Đối với tư sản dân tộc, ta cải tạo bằng phương pháp hoà bình, đến cuối năm 1960. có hơn 95% số hộ tư sản vào công tư hợp doanh.

—  Xây dựng phát triển kinh tế-xã hội :

+ Trọng tâm là phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp lớn do Trung ương quản lí.

+ Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế có bước phát triển.

Các bài học nên tham khảo