Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mẹ Tôi Tùng Dương Lyric Loi bai hat | CVEa17UP9ATR - NhacCuaTui Mẹ Tôi Quách Tuấn Du - NhacCuaTui Mẹ Tôi - Quách Tuấn Du (ST: Lê Huy) - YouTube mẹ tôi trần tiến, mẹ tôi quách tuấn du, mẹ tôi karaoke, mẹ tôi tùng dương, mẹ tôi karik, mẹ tôi quang lê, mẹ tôi đồng lan, mẹ tôi ngữ văn 7

3. Trong truyện có những hình ảnh những chi tiết nào nói về người mẹ En-ri-cô qua đó em hiểu mẹ của En-ri-cô là người như thế nào?

1. Hãy chọn một đoạn trong thư của bố En-ri-cô có nội dung thể hiện vai trò vô cùng lớn lao của người mẹ đối với con và học thuộc đoạn đó.