Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

MAY VÀ CAN DÙNG ĐỂ CHỈ SỰ CHO PHÉP VÀ KHẢ NĂNG May và can dùng để chỉ sự cho phép ở hiện tại hay tương lai Hỏi - Đáp tiếng Anh - Q&A: Phân biệt Can và May. - LeeRit cách dùng can could may might, a an the, may trong tiếng anh là tháng mấy, cau dieu kien

may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

can dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.could dùng cho quá khứ và điều kiện

Ngôi thứ nhất:I/we can là hình thức thông dụng nhất; Ngôi thứ hai.May ở đây chủ yếu được dùng khi người nói là người cho phép

Could có thể được dùng diễn đạt sự cho phép chung ở quá khứ; Tuy nhiên couldn’t có thể ít được dùng rộng rãi hơn could

Can I ? could I ? may I ? might I ? tất cả đều có thể được dùng cho hiện tại hay tương lai. Trong đó can I ? là không chính thức nhất

May/might dùng cho sự có thể: might dùng trong câu điều kiện và sau các động từ ở thì quá khứ

Could + nguyên mẫu hoàn thành của bất cứ động từ nào cũng có thể được dùng thay cho may/might + nguyên mẫu hoàn thành

Chủ từ + can có nghĩa là (có thể) [hoàn cảnh cho phép]

Đây là cách dùng cho sự suy đoán về những hành động ở quá khứ. May/might có thể được dùng ở những câu điều kiện thay cho

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1198
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1136
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1115
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1086