Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.

might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

Phủ định : may not/mayn't, might not/mightn't.

Nghi vấn : may I ? might I ? v.v...

Nghi vấn phủ dịnh : may I not/mayn’t I ? might I not/mightn't I ? Các hình thức khác được hỗ trợ bằng allow (cho phép), be allowed, (được phép). May được theo sau bởi nguyên mẫu  không có to

10diem.com