Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tài liệu Măng Mọc Thẳng chọn lọc - TaiLieu Cho măng mọc thẳng - Tin giao duc - Vietbao Măng mọc thẳng - Trang 5 - loigiaihay thành ngữ tục ngữ về ước mơ, chủ điểm trên đôi cánh ước mơ

Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Câu 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Câu 1. Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu... đến nhận mặt ông cha của mình.) Câu 2. a) Điền vào ô trống tiếng có âm đầu là r, d hay gi?

Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau ?

Câu 1. Hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa , Câu 2. Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây

Câu 1. Dựa vào câu chuyện đã được nghe cô giáo (thầy giáo) kể, trả lời câu hỏi, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 3. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Tôi là Tô Hiến Thành, giữ chức quan đứng đầu triều đình nhà Lý. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất.

Tô Hiến Thành là vị quan to đầu triều dưới thời vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông nổi tiếng là người chính trực.

Tô Hiến Thành là một vị quan to, đứng đầu triều, như một Tể tướng của triều Lý. Ông rất tài giỏi, quyền uy nghiêng nước, nhưng rất chính trực, liêm khiết.

Câu 1. Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, Câu 2. Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non ? Vì sao ?

Câu 1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Câu 2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì ? Câu 3. Cốt truyện gồm những phần nào ? Nêu tác dụng của từng phần.