Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên đây bằng xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 xếp vào đầy hộp (xem các hình vẽ dưới đây).

Sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1cm3 thì vừa đầy hộp.

Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm3).

10 lớp có: 320 x 10 = 3200 (hình  lập phương 1cm3).

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)

b) Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

 V = a x  b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).