Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Ta có thể thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

b) Tính diện tích mảnh đất

Độ dài cạnh DC là:

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 x 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 x 20 x 2 = 800  (m2)

Diện tích mảnh đất là:

2807 + 800 = 3607 (m2)

Các bài học nên tham khảo