Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Đồng hồ, thời gian.

                            

Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                     Kim dài

Kim ngắn

Các bài học nên tham khảo